"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Meer of minder banen? UWV voorspelt groei in de zakelijke dienstverlening, daling in de uitzendbranche

Het aantal banen en opdrachten blijft komende jaren stijgen, maar minder hard dan voorheen. Het percentage deeltijdbanen en zzp-opdrachten blijft gelijk, het aandeel uitzendbanen daalt.

Het aantal banen voor werknemers en opdrachten voor zelfstandig ondernemers blijft groeien. Dit jaar komen er 88.000 banen (+0,8%) bij en in 2025 85.000 (+0,7%). Het aantal gewerkte uren stijgt iets minder hard: +0,6% in 2024 en 2025. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

In 2023 bestond een gemiddelde baan of opdracht nog uit 1251 uren per jaar, in 2025 wordt dat 1247 per baan. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktprognose van het UWV.

Deeltijdbanen en zzp-opdrachten stabiel

Het aantal uren per baan daalt al een paar jaar, maar die afname stagneert. Het aantal mensen dat in deeltijd werkt, is namelijk stabiel en ook het aandeel zelfstandigen in het totaal aantal banen blijft vrijwel gelijk in 2024-2025.

Afbeelding: ontwikkeling van het aantal banen en gewerkte uren, 2022-2025

Het UWV en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) definiëren een baan als ‘een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten’. Een opdracht voor een zelfstandig ondernemer is volgens deze definitie dus ook een ‘baan’.

Meer banen in de zakelijke dienstverlening

Het aantal banen in de specialistische zakelijke dienstverlening groeit komende jaren het sterkst. Deze grote branche bestaat uit ruim een miljoen banen bij organisatieadviesbureaus, consultants, accountants en juridische dienstverleners. De sector groeit al jaren en dat blijft nog wel even zo.

Volgens het UWV komt er steeds meer werk bij accountancykantoren voor compliance, controle en advies. Daarnaast neemt de vraag naar juristen en organisatieadviseurs toe. Er wordt namelijk meer geprocedeerd en er is meer behoefte aan advies over bijvoorbeeld verduurzaming.

Groei in de zorg, daling in de uitzendbranche

De sector zorg en welzijn is met bijna 1,9 miljoen banen het grootst. Het totaal aantal banen in de sector groeit bovengemiddeld door bevolkingsgroei en vergrijzing. In 2024 komen er 32.600 banen bij (+1,8%), in 2025 zo’n 19.400 (+1,0%). De banengroei in deze sector stijgt minder dan voorheen, omdat er veel moeilijk vervulbare vacatures zijn.

Verder verwacht het UWV een daling van het aantal uitzendbanen. In 2024 voorspellen de onderzoekers dat het aantal banen afneemt met 27.900 (-3,8%). Die daling komt door zwakke economische groei, krapte op de arbeidsmarkt en veranderende wet- en regelgeving. Dit maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel. Bovendien ‘kunnen mensen die flexibel willen werken dit vanuit een zzp-constructie doen’, schrijft UWV.

Ook in het openbaar bestuur, de landbouw en de industrie verwacht het UWV een krimp van het aantal banen. In de bouw verwachten de onderzoekers een kleine krimp in 2024, maar licht herstel in 2025. Hoewel nieuwbouw terugvalt, neemt namelijk de vraag naar verduurzaming van bestaande gebouwen toe.

Meer weten over arbeidsmarktcijfers en trends? In dit artikel lees je hoe het onze economie en de werkgelegenheid is vergaan in het eerste kwartaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *