"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Mbo-4-geschoolden komende jaren schaarser en gewilder dan bachelor-gediplomeerden

Werkgevers zullen de komende jaren meer moeite hebben om personeel te werven met een mbo-diploma op niveau 4. Het perspectief voor bachelor-gediplomeerden wordt juist minder gunstig dan in de afgelopen jaren. Deze en andere interessante highlights haalde Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV, uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht tot 2028 betere perspectieven voor mbo-4, en juist minder gunstige perspectieven voor bachelor-gediplomeerden. Dit staat in de tweejaarlijkse publicatie: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028. Wat lees je hier zoal?

✔ Van 2023 tot 2028 bieden ruim 1,5 miljoen nieuwe gediplomeerden zich aan op de arbeidsmarkt.
✔ Bijna 60% van hen komt uit het hoger onderwijs; vooral uit het hbo. Ook de afgelopen jaren steeg het aanbod van hoger opgeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt sterk.
✔ De komende jaren gaan er echter vooral veel mbo-geschoolde werkenden met pensioen. Zij laten vaak vacatures achter.
✔ Dit leidt er de komende jaren toe dat werkgevers meer moeite krijgen om nieuw mbo4-geschoold personeel te vinden. En dat het perspectief voor bachelor-gediplomeerden minder gunstig wordt dan de afgelopen jaren. Voor masteropleidingen verbeteren de perspectieven gemiddeld juist.
✔ Volgens onderzoeksleider Jessie Bakens is er namelijk sprake van “skills-upgrading”, waarbij een deel van de werkenden die met pensioen gaat vervangen wordt door iemand met een hoger opleidingsniveau. Maar zijn theoretisch geschoolde bachelors niet altijd geschikt voor de praktisch ingerichte beroepen voor mbo4-gediplomeerden.
✔ Dit betekent niet dat bachelor-gediplomeerden werkloos zullen worden. Jessie verwacht dat zij iets meer moeite zullen hebben om een passende baan te vinden en dat de arbeidsvoorwaarden tegenvallen ten opzichte van de afgelopen jaren. Verder mag je volgens haar ook verwachten dat de loonverschillen tussen mbo4-gediplomeerden en bachelor- en mastergediplomeerden kleiner worden.
✔ Er zijn ook grote verschillen tussen opleidingsrichtingen binnen de niveaus.
✔ De tekorten aan onder andere technici, juristen, politie-inspecteurs, artsen, verpleegkundigen, docenten in het basisonderwijs en leidsters kinderopvang blijven de komende jaren groot.
✔ In de zorg en het onderwijs hangt de toename van de knelpunten ook af van de mate waarin werkgevers erin slagen om personeel aan te trekken en te behouden. Zorg en onderwijs zijn namelijk relatief populaire studies onder jongeren, maar tegelijk is de uitstroom uit de sector groot.
✔ Voor andere beroepen verwacht ROA dat de tekorten kleiner worden, zoals voor veel creatieve & taalkundige beroepen en een deel van de bedrijfseconomische & administratieve beroepen.

✔ Opletpunt: in het rapport beschrijft ROA het arbeidsmarktperspectief ten opzichte van de huidige situatie. Dus als er staat dat het perspectief matig of slecht is, betekent dat alleen dat het toekomstige perspectief minder goed is dan nu. En niet dat het toekomstige perspectief op dat moment matig of slecht is.

Het volledige rapport van ROA ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028’ kun je hier rechtstreeks downloaden.

Saskia Grit is arbeidsmarktadviseur bij UWV. Ze deelt inzichten in kansen op werk en mogelijkheden om personeel te vinden. Als Top Voice op LinkedIn geeft Saskia korte samenvattingen van alle arbeidsmarkt publicaties van haar afdeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *