"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Gedragscode artikelen en reacties

HRMorgen is een onafhankelijk kennisplatform voor HR-professionals die van hun organisatie een aanstekelijke werkgever willen maken. Online & offline. 

Artikelen

De artikelen op onze website zijn gericht op het delen van kennis, informeren over ontwikkeling op het terrein van de arbeidsmarkt, anders organiseren, de markt voor HR professionals, individuele ontwikkeling, nieuws rond die thema’s en het voeren van discussies. Artikelen worden vooraf beoordeeld door de redactie op basis van kwaliteit en relevantie. De redactie van HRMorgen bepaalt in hoeverre een artikel geschikt is voor publicatie en bepaalt datum plaatsing.

Disclaimer

De auteurs van de artikelen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Deze artikelen vertegenwoordigen niet de mening van HRMorgen en/of haar partners, noch zijn HRMorgen en/of haar partners op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of gevolgen daarvan. Naast de artikelen van de auteurs, publiceert HRMorgen zelf nieuws en artikelen onder de naam van ‘HRMorgen Redactie’.

Reacties op artikelen

Het is vrij reacties bij artikelen te plaatsen. HRMorgen moedigt een (kwalitatieve) uitwisseling van ideeën en meningen aan, doch bewaakt  dat de discussie op niveau gevoerd wordt.  Het modereren van reacties vindt plaats door de redactie van HRMorgen. Om dit blog informatief, beschaafd en interessant te houden, zijn een aantal gedragsregels opgesteld waar iedereen die reageert zich aan moet houden.

Gedragsregels reacties blog

  • Reacties dienen te gaan over de inhoud van een artikel (‘on topic’)
  • Reacties met een nadrukkelijke commerciële boodschap en/of verwijzingen naar eigen websites met als doel diensten aan te bieden is niet toegestaan
  • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, smadelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
  • Discussie is prima, HRMorgen is terughoudend in het toelaten van eventueel belastende beweringen en/of (negatieve) opmerkingen ten aanzien van partijen of personen (we zijn geen klachtensite). Ze dienen relevant te zijn in het kader van een artikel, altijd te worden onderbouwd, persoonsnamen dienen in dat kader te worden vermeden plus de partij dient een redelijke kans te krijgen op wederhoor.
  • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
  • Reacties dienen onder eigen naam (niet anoniem) geplaatst te worden. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
  • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

Modereerbeleid

HRMorgen voert een eigen modereerbeleid. Dit beleid is er in eerste instantie op gericht om alle reacties en inhoud te laten staan. Een (scherpe) discussie moedigt HRMorgen alleen maar aan. Echter indien blijkt dat een bezoeker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels en/of algemene fatsoensnormen houdt, dat behoudt HRMorgen zich het recht voor om reacties te verwijderen.

Contact

Contact over bovenstaande punten kan via redactie@hrmorgen.nl