"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Psychische overbelasting vaak oorzaak arbeidsongeval

Psychische overbelasting wordt met 17 procent het vaakst genoemd als oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld of op een andere manier gevallen zijn.

Vooral bij politiepersoneel en brandweerlieden vaak ongeval met verzuim

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk. Over de jaren 2021 tot en met 2023 kwamen gemiddeld de meeste ongevallen met 6,3 procent bij deze groep voor. In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade, bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. 

Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs, en werknemers met een technisch beroep, zoals productie machinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Medische hulp bij 2 op de 3 werknemers met ongeval

Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, werd gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was – na het meest recente arbeidsongeval – medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Meeste werknemers te spreken over de veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk. Zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie, en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld; van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *