"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo beweegt mee met talent

Zorgorganisatie ‘s Heeren Loo legt bij werving, selectie en opleiding van personeel niet langer de nadruk op formele diploma-eisen. Ramon de Groot, Manager van de Academie legt uit het talent centraal staat. Welke competenties, talenten en ervaring heeft iemand al? Wat zijn de gevolgen van deze koerswijziging voor de kwaliteit van zorg en voor hoe medewerkers toegerust worden voor het werk?

“Kwaliteit van zorg is ons uitgangspunt”, zegt zorgorganisatie ’s Heeren Loo. “In de huidige arbeidsmarkt vraagt dat om een creatieve én persoonlijke aanpak van werving. Met een individuele route naar de juiste kennis en ervaring van de kandidaat, als die er nog niet is.”

Waar veel zorginstellingen nog vasthouden aan strikte diploma-eisen, beweegt ’s Heeren Loo een andere kant op. De nadruk ligt niet langer op formele diploma-eisen, het talent staat centraal. Welke competenties, talenten en ervaring heeft iemand al?

Individuele route

Als iemand zonder vooropleiding interesse heeft in werken bij ’s Heeren Loo, gaat een van de recruiters met die kandidaat in gesprek. ‘Hoe kom je tot je recht?’ is daarbij de belangrijkste vraag.

“We bepalen samen de route: soms is een aanvullende opleiding, training, of een certificaat nodig. Of je kunt direct starten als begeleider als je aantoonbaar bekwaam bent. Je werkt in een team met ervaren collega’s en krijgt begeleiding als je in opleiding bent. We vinden passende mogelijkheden, zodat we een goed leven voor cliënten kunnen waarmaken en zinvol werk voor jou.”

Mensgerichte aanpak

Deze koerswijziging van ’s Heeren Loo brengt niet alleen de traditionele methoden van werven en bekwamen een stap verder, maar biedt ook de huidige medewerkers de mogelijkheid om hun unieke talenten verder te ontwikkelen. In dit uitdagende tijdperk, waarin zowel de zorg als het onderwijs zichzelf opnieuw aan het uitvinden is, zet ’s Heeren Loo in op een meer mensgerichte aanpak.

“Wij zien dus niet alleen uitdagingen, maar vooral kansen. Dat zorgt voor veel beweging, zowel binnen onze organisatie als in onze omgeving. Wij omarmen die kansen en richten ons bij onze nieuwe aanpak op drie uitgangspunten:

  1. Recht doen aan wie mensen zijn en wat ze kunnen
  2. Een leven lang ontwikkelen
  3. Mensen snel inzetbaar krijgen.”

Recht doen aan wie mensen zijn en wat ze kunnen

“We willen recht doen aan de unieke identiteit van elke medewerker en erkennen wat zij kunnen bijdragen”, zo zegt de zorgorganisatie. “Daarom richten we ons niet meer op vacatures, maar juist op het maken van contact. Wij willen niet alleen de juiste mensen vinden, maar hen ook écht leren kennen. Wie zijn ze, welke wensen en dromen koesteren ze en wat hebben zij nodig om succesvol aan de slag te gaan in de zorg?”

Deze benadering vereist een volledig andere mindset van alle spelers. Een mindset waarbij een actieve betrokkenheid en vertrouwen centraal staat.

“Daarnaast laten we het traditionele denken in cv’s en diploma’s los. We beoordelen niet alleen vanaf papier; we zoeken naar de persoon achter de documenten, met aandacht voor het complete verhaal en de unieke skills die iemand met zich meebrengt. Deze nieuwe benadering is ook een stap naar een inclusievere en mensgerichtere toekomst in de zorg.”

Een Leven Lang Ontwikkelen

In een wereld die voortdurend verandert, is de noodzaak om continu te blijven ontwikkelen cruciaal, weet ook ‘s Heeren Loo. “We geloven in het bevorderen van een cultuur van een leven lang leren.”

De zorgorganisatie wil een omgeving creëren waarin medewerkers hiertoe worden aangemoedigd, ongeacht hun huidige positie. “Dat begint bij het uitgaan van vakbekwaamheid voor het werk dat je daadwerkelijk doet. Dat klinkt logisch, maar als je goed kijkt is het gat tussen diploma’s en de praktijk groot.”

Bij ’s Heeren Loo is er een grote diversiteit aan zorgdoelgroepen en net zo’n diverse behoefte aan kennis en vaardigheden. Daarbij is het de visie van ’s Heeren Loo dat medewerkers cliënten het beste op hun eigen manier kunnen begeleiden. Daarom zijn ontwikkelroutes die aansluiten bij de praktijk heel belangrijk. Die routes kunnen praktijkleren, interne trainingen en (delen van) opleidingen bevatten. Ze kunnen ook per persoon weer anders worden samengesteld.

Mensen snel inzetbaar krijgen

Dat medewerkers snel inzetbaar zijn, is essentieel voor de organisatie. “Dit geldt dan niet alleen in de startfase. In een omgeving waar snelheid en flexibiliteit nodig zijn, kijken we naar de gehele loopbaan. Vakbekwaamheid is niet statisch, maar komt terug bij elke stap die iemand zet. Maatwerk staat voorop, gericht op wat het beste past bij de praktijk, om ervoor te zorgen dat iemand snel een zinvolle bijdrage kan leveren.”

“We staan helaas voor forse uitdagingen in de praktijk. We hebben te maken met onderbezetting en de zorg kan overweldigend zijn, vooral voor nieuwkomers die nog aan het leren zijn. Het belang van goede begeleiding tijdens een ontwikkeltraject kan niet genoeg benadrukt worden. Het vraagt om wendbaarheid en proactieve betrokkenheid, waarbij het streven is naar een evenwicht tussen snelheid en doordachte begeleiding.”

Vakbekwaamheidsprofielen

Samen met beleidsmedewerkers en zorgprofessionals heeft ‘s Heeren Loo vakbekwaamheidsprofielen ontwikkeld, om te kunnen bepalen welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de verschillende functies en doelgroepen. Deze profielen maken het mogelijk om de inzetbaarheid van iemand te beoordelen en een traject naar vakbekwaamheid te adviseren.

“Deze profielen dienen als ons kompas en vormen de brug tussen de individuele ambities en de vereisten van de zorgsector. Ze bieden daarmee een gestructureerde route naar vakbekwaamheid.”

De vakbekwaamheidsprofielen geven weer wat er nodig is om te voldoen aan de specifieke behoeften van de verschillende doelgroepen. Dit is omschreven in persoonskenmerken, vaardigheden en competenties.

“Door zelf de regie te voeren over deze profielen, hebben we de vrijheid om snel en doelgericht aanpassingen te maken. Iets wat in samenwerking met het onderwijs vaak tijdrovend kan zijn. Zo kunnen we direct reageren op veranderende behoeften en trends in de zorg, zonder te hoeven wachten op externe ontwikkelingen.”

Zelf regie hebben over vakbekwaamheidsprofielen is daarmee een strategisch voordeel. Daarnaast zorgt het voor een proactieve benadering van een leven lang ontwikkelen.

Vakbekwaamheidsprofiel:

Dit artikel is geschreven door Ramon de Groot, Manager Academie ‘s Heeren Loo.