"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Zorgrunners: skillsbased invullen van zorgondersteuning

In het project Zorgrunners worden studenten met een niet-medische achtergrond met een korte training klaargestoomd om zorgprofessionals te ondersteunen. De combinatie van skills verworven tijdens en naast de training, maakt van deze studenten een welkome nieuwe arbeidsmarktdoelgroep voor werkgevers in de zorg.

Anders kijken naar werk biedt perspectief voor de krappe arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn. Het draagt eraan bij dat zorg- en welzijnsorganisaties nu en in de toekomst zorg en maatschappelijke ondersteuning kunnen blijven bieden aan iedereen die dat echt nodig heeft. Door uit te gaan van skills bij de invulling van werk, spreken werkgevers nieuwe arbeidsmarktdoelgroepen aan en wordt de beweging naar een skillsbased arbeidsmarkt gestimuleerd. 

Training van basisvaardigheden

Het project Zorgrunners in Midden- en Zuid-West Gelderland is een mooi voorbeeld van hoe dat concreet gebeurt vanuit een samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en WZW, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

Zorgrunners zijn studenten met een niet-medische achtergrond. Zij volgen vier trainingsavonden in basisvaardigheden binnen Zorg en Welzijn, waarna ze aan de slag gaan in de zorgondersteuning. Het ontlast de zorgprofessionals in hun taken en met hun skills voegen de studenten waarde toe bij het leveren van een dag zorg. 

Werk organiseren rondom talenten

Tijdens de pilot in 2022 bleek dat werkgevers op deze manier ervaren hoe de inzet van nieuwe, kansrijke doelgroepen en hun skills een meerwaarde zijn, bijvoorbeeld bij het opvangen van piekmomenten in het jaar. Priscilla Klip, teammanager Werving en Selectie bij Santé Partners, beschrijft: “Je kijkt dus veel meer naar de talenten van de mensen en daar omheen organiseer je in feite het werk.”

Ook voor de zorgrunners heeft deze skillsbased benadering voordelen. Zij krijgen de mogelijkheid om hun skills in te zetten in een werkomgeving waarin ze nog geen ervaring hebben of waarvoor ze niet de vereiste diploma’s hebben. Het geeft ze daarnaast inzicht in wat werken in Zorg en Welzijn inhoudt en daarmee kunnen ze weloverwogen studie/werkkeuzes maken. 

Projectmanager van de Zorgrunners bij WZW, Nienke Freije, geeft als voorbeeld de ervaring van zorgrunner Ruben. “Hij vertelde mij dat hij in zijn zorgrunner-baan ontdekte dat hij ontzettend goed was in het werken met zwaar dementerenden. De communicatieve skills die hij vanuit zijn opleiding Onderwijsassistent had opgedaan, kwamen hem hierbij goed van pas. Dat zijn natuurlijk heel mooie inzichten.” 

Naar een skillsbased arbeidsmarkt

De beweging naar een skillsbased arbeidsmarkt is veelomvattend, geeft Nienke aan. “Door het voor werkgevers klein te maken met het project Zorgrunners, ondersteunen we ze zelf stappen te zetten richting het anders kijken naar werk. We zien in de regio de behoefte bij werkgevers om skills te erkennen. Daarom maken we kleine stappen, waaronder de toekenning van een badge in samenwerking met de werkgevers en vier betrokken regionale mbo-instellingen.” 

Het project Zorgrunners is een enorm succes! Afgelopen jaar zijn meer dan vijftig zorgrunners ingezet. De animo is er bij werkgevers, zegt Nienke. “De ambitie voor 2024 is om de skillsbeweging hiermee verder aan te jagen en vorm te geven. We schalen het initiatief op naar andere subregio’s en zetten erop in honderd zorgrunners aan de slag te krijgen. Bovendien onderzoeken we de kansen om te verbreden naar andere kansrijke arbeidsmarktdoelgroepen, zoals mantelzorgers.” 


Meer weten over het project Zorgrunners en hoe WZW op deze manier in samenwerking met werkgevers Zorg en Welzijn en onderwijspartners (o.a. HAN & ROC Nijmegen) de skillsbeweging aanjagen? Lees meer over de zorgrunners & de skills experimenten van WZW.

Meer lezen over vergelijkbare skillsbased proefprojecten?

In het rapport ‘Samen op weg naar een integraal skillspaspoort‘ staan meer concrete toepassingen  van wat inmiddels het Integraal Skillspaspoort (ISP) wordt genoemd – download het rapport.