SLUIT MENU

HR-professionals zetten vraagtekens bij schrappen van Wet toezicht werving en selectie

Het schrappen van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie stuit op onbegrip onder HR-professionals. Onderzoek toont aan dat een meerderheid (56%) deze wet als noodzakelijk beschouwt. Het gebrek aan actief antidiscriminatiebeleid bij bedrijven onderstreept de noodzaak.

Uit recent onderzoek onder ruim 500 HR-professionals blijkt dat meer dan de helft (56%) van hen de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie noodzakelijk vindt. Bijna de helft (47%) verwacht zelfs dat deze wet de mogelijkheden vergroot om personeel aan te trekken.

Deze wet verplicht bedrijven met meer dan 25 werknemers om hun wervings- en selectieproces schriftelijk vast te leggen en voor te leggen aan de ondernemingsraad om discriminatie te voorkomen. Toch heeft de wet de Eerste Kamer niet overtuigd en is deze op 26 maart jl. verworpen.

Gebrek aan actief antidiscriminatiebeleid

Dat de meerderheid van de HR-professionals de wet noodzakelijk vindt, is niet geheel verrassend. Er zijn nog altijd organisaties die geen actief beleid hebben om discriminatie bij werving tegen te gaan. Een kwart (23%) laat weten dit niet te hebben en veertien procent heeft zelfs geen idee of er een beleid is.

Met het schrappen van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie lijkt er weinig hoop te zijn om discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces aan te pakken. Een mogelijke oplossing is volgens de respondenten het opzetten van een meldpunt voor sollicitanten die zich gediscrimineerd voelen tijdens een sollicitatie. Bijna driekwart (73%) van de respondenten vindt dit een goed idee.

Verantwoordelijkheid bij werkgevers

Sharon Parinussa, HR director bij Visma YouServe: “Door het verwerpen van de Wet toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie, ligt de verantwoordelijkheid nu rechtstreeks bij werkgevers. Zij moeten er samen met hun HR-professionals voor zorgen dat het sollicitatieproces niet wordt beïnvloed door bijvoorbeeld afkomst, sekse, geloof of leeftijd. Gelukkig hebben de meeste werkgevers al een antidiscriminatiebeleid, maar het is essentieel dat de resterende bedrijven niet achterblijven. Mijn advies: stel een beleid op en leef dit na. Omdat de wet geen verschil zal maken, is het cruciaal dat bedrijven zelf het initiatief nemen om arbeidsmarktdiscriminatie krachtig aan te pakken.”

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *