SLUIT MENU

Europees onderzoek wijst uit dat training in AI-vaardigheden salarissen tot 30 procent kan verhogen

Maar liefst 86 procent van de werkgevers verwacht tegen 2028 AI-gerelateerde tools te gebruiken. Deze transformatie verandert niet alleen de tools die zij gebruiken, maar óók de wijze waarop werkzaamheden worden verricht. Dat blijkt uit onderzoek dat Access Partnership en Amazon Web Services (AWS) hebben verricht onder 6.500 medewerkers en 2.000 werkgevers in verschillende sectoren in Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De potentie van AI is enorm. Zo kunnen AI-vaardigheden de productiviteit van organisatie met minstens 39 procent vergroten en bijdragen aan een gemiddelde salarisstijging van 30 procent. Om dit potentieel maximaal te benutten, moeten organisaties wel alles op alles zetten om medewerkers te trainen in AI. Hieronder een overzicht van de vijf belangrijke inzichten uit het onderzoek.

1. Training in AI-vaardigheden kan salarissen tot 30 procent verhogen

AI kan een grote bijdrage leveren aan het efficiënter en productiever maken van organisaties en ondersteuning bieden bij complexe besluitvorming. Bovendien hebben werknemers die zijn getraind in AI-skills goede vooruitzichten op een betere beloning. Werkgevers zijn bereid om gemiddeld 30 procent meer te betalen voor werknemers met AI-skills die werkzaam zijn op de IT-afdeling. Dit geldt ook voor andere afdelingen. Zo zijn werkgevers bereid medewerkers van de afdeling R&D 29 procent meer te betalen, gevolgd door Sales en Marketing (28 procent), Financiën (28 procent), operations (27 procent), Juridische Zaken & Compliance (24 procent ) en de HR-afdeling (24 procent).

2. Universele toepassing van AI op werkplekken in 2028

Tegen 2028 verwachten bijna negen op de tien werkgevers dat hun organisatie wordt aangestuurd door AI. Hoewel 82 procent denkt dat hun IT-afdeling het meest zal profiteren van AI, gaan ze er van uit dat ook andere afdelingen – zoals Financiën (77 procent), Research & Development (78 procent), Business Operations (76 procent) en Juridische zaken, Regelgeving en Compliance (69 procent) – hiervan ook voordeel zullen hebben.‌

3.Bijna vier op de vijf medewerkers willen binnen vijf jaar generatieve AI-tools gebruiken

Generatieve AI is een technologie die sterk in opkomst is en kan helpen bij het creëren van ideeën en content in de vorm van conversaties, verhalen, beeldmateriaal en muziek. Bijna 80 procent van de medewerkers verwacht binnen vijf jaar generatieve AI-tools te gebruiken om samenwerking te faciliteren en innovatie en creativiteit op de werkplek te vergroten. Iets minder dan de helft beschouwt het automatiseren van repetitieve taken als het grootste voordeel van generatieve AI, gevolgd door het vergroten van innovatie en creativiteit (43 procent) en het verbeteren van de workflow en resultaten, waaronder betere data-analyses (39 procent).‌

4. Niet-technische professionals willen AI inzetten voor 29 procent dagelijkse taken

Zowel werkgevers als werknemers verwachten dat het gebruik van AI zal resulteren in een substantiële productiviteitsstijging van minstens 39 procent. Het zijn overigens niet alleen tech-savvy medewerkers die van plan zijn AI op grote schaal tijdens hun werkzaamheden in te zetten. Zo verwachten minder technisch onderlegde collega’s dat ze AI binnen vijf jaar zullen gebruiken om 29 procent van hun dagelijkse werkzaamheden te verrichten.

5. Opleiding en training kunnen ‘AI Skills Gap’ helpen overbruggen

Zes op de tien werkgevers beschouwen het werven van talent met AI-skills als een hoge prioriteit. Tegelijkertijd benadrukt maar liefst 81 procent grote moeite te hebben om dit talent te vinden. Tegelijkertijd vindt slechts 14 procent van de werknemers dat ze vergaande kennis van AI hebben, terwijl de helft zichzelf omschrijft als een medewerker met ‘basiskennis’ of ‘beginnende kennis’ van AI. Hieruit blijkt dat organisaties geconfronteerd worden met een ‘AI Skills Gap’ die alleen kan worden overbrugd met trainingen en opleidingsprogramma’s. Werknemers zeggen vooral weinig te weten over mogelijke carrièrepaden waarvoor AI nuttig kan zijn (66 procent) en weinig inzicht te hebben in beschikbare opleidingen (68 procent. Daarnaast geeft 64 procent aan onvoldoende te weten welke AI-vaardigheden zij tijdens hun loopbaan nodig zullen hebben.

Gratis AI-training biedt nieuwe vaardigheden en carrièremogelijkheden

Binnen enkele jaren zullen steeds meer organisaties dagelijks AI-tools inzetten. Om de weg hiernaar toe vrij te maken, zullen werkgevers volop moeten inzetten op het bieden van ondersteuning door hun medewerkers bij te scholen en te trainen in het vergroten van hun AI-skills. Sinds 2017 heeft AWS 1,2 miljoen EU-burgers opgeleid in cloud skills. Via Amazon’s AI Ready-initiatief bieden we gratis AI-trainingen aan in Europa, met als doel tegen 2025 wereldwijd twee miljoen mensen voor te bereiden op de werkplek van de toekomst. Dit initiatief is een aanvulling op de belofte van AWS om honderden miljoenen dollars te investeren in gratis cloud computing-vaardigheidstrainingen voor 29 miljoen mensen in 2025. Tot nu toe zijn meer dan 21 miljoen mensen door dit initiatief met succes gratis getraind.

Download het (Engelstalige) rapport hier.