SLUIT MENU

Loonkostensubsidie verdient zich dubbel en dwars terug

Uit een recente maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) blijkt dat een extra investering van 250 miljoen euro in dit loonkostensubsidie 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk kan helpen, wat resulteert in een opbrengst van 400 miljoen voor de samenleving.

Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking, zo blijkt uit een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) die Cedris en Divosa hebben laten uitvoeren. Door 250 miljoen extra te investeren in het begeleidingsinstrument loonkostensubsidie kunnen 40.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan de slag. In geld uitgedrukt levert dat de samenleving 400 miljoen op, fors meer dan de investering.

Het rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, in opdracht van Cedris en Divosa. Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de productiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het minimumloon. Zo worden werkgevers gecompenseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van dit instrument veel meer oplevert dan dat het kost. Het rapport wordt opgeleverd met een rekentool om ook zelf aan de slag te gaan op rijksniveau en per gemeente.

Effecten loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie compenseert werkgevers voor het verschil tussen de productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking en het minimumloon. Uit de analyse blijkt dat deze investering niet alleen de betrokken individuen ten goede komt, maar ook positieve effecten heeft op verschillende domeinen, waaronder het welzijn van individuen, de productiviteit van de economie, en het verminderen van bijstandsuitkeringen en zorgkosten voor de samenleving als geheel.

Werk aan de winkel

Hoewel gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven in 2022 al 33.000 mensen met loonkostensubsidie aan het werk hebben geholpen, blijft er nog een aanzienlijk aantal mensen met een arbeidsbeperking aan de zijlijn staan. “We zien nu nog minstens 125.000 mensen onvrijwillig aan de zijlijn staan, terwijl zij graag aan de slag willen. Deze MKBA laat zien dat we de investering makkelijk terugverdienen. Dat is niet alleen fijn voor de mensen, maar financieel ook een verstandige keuze”, aldus Mohamed el Mokaddem, voorzitter van Cedris.

Oproep aan het Rijk

Echter, financiering blijft een belangrijk punt van aandacht. Hoewel de baten van de investering grotendeels bij het Rijk terechtkomen, worden gemeenten vaak onvoldoende gecompenseerd voor de kosten van loonkostensubsidie, begeleiding en re-integratie.

Daarom doet Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, een oproep aan de politiek: “Onze oproep aan de formerende partijen is daarom om de komende jaren 250 miljoen structureel te investeren in loonkostensubsidie en te zorgen voor kostendekkende financiering. Zo kunnen er nog 40.000 mensen extra aan de slag geholpen worden. Dat is uiteindelijk een investering voor heel Nederland.”