SLUIT MENU

Directie vaker verantwoordelijk voor AI en data, kennis en vaardigheden schieten tekort

Directieleden zijn steeds vaker verantwoordelijk voor AI en data, maar kennis en vaardigheden blijven vaak achter.

Een groeiend aantal directieleden draagt verantwoordelijkheid op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en data. Dat blijkt uit een recente enquête onder 201 directieleden met technologiefuncties in Europa en de Verenigde Staten.

De enquête toont aan dat 65 procent van de respondenten momenteel dergelijke verantwoordelijkheden heeft, terwijl dit een jaar eerder nog gold voor ruim driekwart van de ondervraagden.

Kennis en expertise ontbreekt

Op directieniveau groeien de verantwoordelijkheden op het gebied van AI en data, maar toch ontbreekt het vaak nog aan de benodigde kennis en expertise bij bestuurders. Met name op het vlak van kunstmatige intelligentie is er ruimte voor verbetering. Hoewel bijna de helft van de respondenten aangeeft dat hun bestuur voldoende kennis heeft van data en analytics, geldt dit slechts voor 29 procent wat betreft AI en machine learning. Ook geeft tien procent van de ondervraagden aan een gebrek aan een AI-strategieleider binnen de organisatie ervaart.

Opvallend genoeg beschouwt meer dan een derde van de respondenten hun prestaties op het gebied van AI, data en analytics als leidend in hun branche. Camilla Reventlow, partner binnen de Technology & Services praktijk bij Heidrick & Struggles Benelux, merkt op: “Ook binnen Nederlandse organisaties zien we data en AI steeds meer naar de top bewegen, al bereikt dit vaak niet de directie.”

“Hier zien organisaties AI en data vaak als één en plaatsen zij technologie lager in de organisatie, waardoor ze het vooral tactisch en nauwelijks strategisch inzetten. Wat dat betreft lopen we achter op de Verenigde Staten. Mede daardoor raad ik aan dat adviesorganen zich ook versterken met relevante technologische knowhow”, aldus Reventlow.

Technische ondersteuning

Momenteel worden de genoemde technologieën vooral ingezet voor technische ondersteuning, klantenservice en productontwikkeling. Slechts 17 procent van de respondenten gebruikt deze voor recruitment en HR, maar bijna zes op de tien verwachten dat dit binnen twee jaar zal veranderen. Financiële middelen vormen echter een obstakel, aangezien meer dan de helft van de directieleden aangeeft onvoldoende budget te hebben voor de benodigde programma’s.

 

Bron: Europe and US data, analytics, and artificial intelligence executive organization and compensation survey

 

Kosten en baten

Uit de enquête blijkt dat technologie op directieniveau een positieve invloed heeft op bedrijfsresultaten. Maar liefst 29 procent van de respondenten geeft aan dat generatieve AI een positieve bijdrage levert aan de jaarrekening. Echter, deze ontwikkeling gaat gepaard met aanzienlijke kosten, waaronder het salaris van directieleden met AI- en data-gedreven verantwoordelijkheden.

In Europa bedraagt het gemiddelde jaarsalaris voor dergelijke functies ruim 534.000 euro, wat aanzienlijk lager is dan het salaris van hun Amerikaanse collega’s, die over dezelfde periode ruim een miljoen euro verdienen. Reventlow licht toe: “Hoge salarissen zien we vaker bij nieuwe beroepen. Omdat relevante kennis en ervaring schaars zijn, is vraag-aanbod rondom die functies nog uit balans. Uiteindelijk komt die balans er, al is het in verband met de razendsnelle AI-opkomst en onzekerheid rondom toekomstige ontwikkelingen lastig te zeggen hoe lang dit duurt.”