"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Trailblazers die AI in HR omverblazen volgens Josh Bersin bij UNLEASH World 2023

Volgens HR- en HRTech-guru Josh Bersin was Artificial Intelligence (AI) overduidelijk het buzzword van de internationale HR-beurs UNLEASH World 2023. Bijna alle HRTech-aanbieders aanwezig op de beurs zijn bezig om AI (verder) te integreren in hun tooling. Maar welke partijen gaan volgens Bersin het verschil maken?

De opening keynote bij UNLEASH was gereserveerd voor, hoe kan het ook anders, HR- en HRTech-guru Josh Bersin. En uiteraard kon zijn presentatie over niets anders gaan dan de impact van AI voor HR, want AI is het topic waar het dit jaar over gaat, door de doorbraak van ‘generative AI’, zoals ChatGPT en Bard (Google). Bersin ziet een aantal grote ‘trailblazer’ tech-aanbieders die met de hulp van AI een volgende generatie HRTech-tools opleveren.

Bersin op Unleash 2023

De keukenla van Bersin

Voor we de AI in duiken eerst even een ‘reality check of HRTech’, en van Tech in het algemeen. Deze keukenla van Bersin werd herhaaldelijk gebruikt door andere sprekers van grote corporates tijdens deze UNLEASH, een welkome tech-metafoor dus. Ze hebben er ook allemaal mee te maken, want de hoeveelheid tech-oplossingen is de laatste jaren geëxplodeerd. De afgelopen 3 jaar is het aantal apps in corporates met 57% gegroeid, van 99 naar 155 vorig jaar (OKTA onderzoek), en HRTech-apps voor medewerkers maken daar een groot deel van uit (welk deel is niet onderzocht). Dat voelt voor de gemiddelde medewerker als deze typische Amerikaanse rommelige keukenla. Bedenk dat even als je weer een nieuwe HRTech-tool uitrolt.

Bersins keukenla

AI is overal

Uit het verhaal van Bersin blijkt wel waarom AI het buzzword van deze UNLEASH editie is. Bijna alle HRTech-aanbieders op de beurs, en dat zijn er een heleboel als je deze sheet ziet, zijn bezig om AI (verder) te integreren in hun tooling. Op zich is dat niets nieuws, want ze zijn daar eigenlijk al jaren mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan ‘de Netflix ervaring’ in LMS tools voor het presenteren van het opleidingsaanbod, chatbots, skills matching en HR analytics. Maar door de hype rond generative AI, pakken de aanbieders dat haakje op om hun capaciteiten op dit gebied te tonen en verder te ontwikkelen.

Bersin onderscheidt 3 soorten HRTech-leveranciers. Het is goed om voor je eigen leveranciers ook uit te zoeken tot welke categorie ze behoren. Je hebt de wat oudere spelers die AI modules toevoegen aan hun bestaande tools, spelers die AI integreren in hun modules en nieuwe spelers die AI first zijn gebouwd vanaf de start, net als wat wel ‘mobile first’ wordt genoemd voor applicaties die vanuit een mobiele app UX starten.

Bersin-Three Categories of AI Solutions

AI voor betere Employee Experience

Natuurlijk kun je AI gebruiken voor het optimaliseren van allerlei interne HR-processen om administratieve taken te automatiseren, maar het is mooier als je het ook kunt inzetten voor een betere Employee Experience. Deze sheet die Bersin toont, laat mooi zien waar AI allemaal gebruikt kan worden voor dat doel, met een belangrijke rol voor slimmere chatbots, het maken van HR content en ‘copilots’. Die laatste zijn ondersteunende helpfuncties die handleidingen, FAQ’s en QRC’s overbodig maken door in iedere stap van het proces een ‘just in time help’ te geven aan de gebruiker.

Bersin-AI will transform EX

Het gevaar van AI voor HRTech

Er zou ook meer bewustzijn moeten zijn van het gevaar van AI, en dat is er gelukkig ook. Die technologie is voor HR-professionals veel te complex om nog te snappen, maar als het een ‘black box’ wordt, waarvan je wonderen verwacht, dan schuilt daar ook een groot gevaar in.

Zo heeft SAP bijvoorbeeld zelf een AI ethics board opgericht om de ethiek te borgen in hun producten die AI gebruiken. En daarin zit voor gebruikers de belangrijkste vraag aan hun HRTech leveranciers: “hoe garandeer je dat jullie AI wel ethisch blijft groeien?”

Dat doe je onder andere zo:

  • Vraag naar de transparantie in het algoritme;
  • Toon aan dat het compliant is met lokale (EU of landelijke) wetgeving en de workers council / OR eisen;
  • Bij het nieuwe generative AI is het risico op klakkeloos gebruik van AI nog groter, dus wees daar juist extra voorzichtig.

Hoe zit het dan met skills based HR?

Naast AI komen ook skills toch prominent terug in het verhaal van Bersin. Haast ieder jaar is er wel een technologie die hij een revolutie noemt, zoals hij ‘skills based HR’, ‘talent marketplaces’ en ‘data analytics’ in het verleden noemde. Deze tooling komt ook terug in zijn verhaal over AI, want ondertussen zijn haast alle HRTech-aanbieders met AI bezig.

Maar skills management noemt hij ondertussen ‘de haarbal voor HR’. Want hoewel de mogelijkheden voor deze shift van functies naar skills veelbelovend is, blijkt die in de praktijk zeer complex. Enerzijds omdat skills in haast alle HRTech is verweven, dus hoe ga je dat aan elkaar koppelen? Anderzijds omdat de skills van het talent niet gemanaged worden binnen de muren van de organisatie, maar ze ook buiten verder ontwikkeld worden. Ze stromen met het talent dus ook in en uit de organisatie.

Deze nieuwe visual van Bersin legt op een andere manier uit welke grote verschuiving nodig is om een skillsbased organisatie te worden. HR zit nog erg vast in het denken vanuit functies, zowel bij recruitment en reward/salarishuizen als bij opleiden en productiviteit/performance management.  Omschakelen naar een nieuw tijdperk, met de mens centraal die op basis van skills wordt gekoppeld aan werk, is een hele reis.

Bersin reis van Industrial Age naar Post-Industrial Age

Bersin’s organisatie is samen met Deloitte leidend in het onderzoek en publicaties over skills en de skillsbased organisatie. Daarover vind je veel terug in ons skills based hr dossier.

Hoe word je een dynamische organisatie?

Met enerzijds techniek als AI en anderzijds een nieuw skillsbased HR-model, kun je een dynamische organisatie worden. Als het gaat over de ‘future of work’ en globalisering en flexibilisering van werk, dan is zo’n dynamische organisatie de heilige graal als antwoord op die trends. Nieuw onderzoek van The Josh Bersin Company toont aan dat pas 7% op dat niveau zit en maar liefst 40% nog vastzit in de traditionele, statische HR organisatie.

Bersin-onderzoek static vs dynamic organisation

 

Je kunt het hele onderzoek downloaden als betalend lid van Josh’ bedrijf, maar gelukkig staat in het artikel ook deze tabel. Die geeft voor HR professionals heel duidelijk aan wat het verschil is tussen een statische en dynamische organisatie op alle verschillende HR-vakgebieden.

Bersin-onderzoek static vs dynamic organisation-2-tabel

De trailblazers van AI in HRTech

Bersin eindigt met de ‘trailblazers’ in HRTech die AI al heel succesvol toepassen. Van alle bekende namen, waarvan we ons af en toe afvragen hoe het komt dat Bersin die zo vaak noemt, hier dan alleen Microsoft, die met hun VIVA product nu wel heel serieus het HRTech-veld binnendringen en een serieuze concurrent vormen voor de gevestigde HRTech-orde.

Wel een aantal nieuwe namen uit dit trailblazer lijstje:

    • Paradox, een nieuwe zeer succesvolle chatbot voor HR
    • Sana, een oplossing voor leercontent op basis van generative AI
    • Arist, net als Sana voor leer content op basis van generative AI

Textio, een LLM, Large Language Model, voor HR-oplossingen in recruitment, coaching en performance.

Allemaal aanwezig natuurlijk bij UNLEASH, dus die hadden met de aanbeveling van Josh een drukke beurs. Er waren überhaupt genoeg partijen te vinden op die beursvloer, getuige dit overzicht.

Unleash 2023 overzicht participanten

Mark is HR projectleider en adviseur voor het groeien naar Total Talent Management of Integraal Talent Beheer. Hij staat daarin voor een gelijke behandeling van alle werkenden, door HR en de rest van de organisatie, los van hun contractvorm. Hierover schreef hij samen met Marleen Deleu het boek Mis geen Talent.Mark heeft een sterke IT achtergrond en kan hiermee een HR organisatie goed helpen om de vertaling te maken van wensen naar techniek. Hij zet graag innovatieve HR technologie in zodat alle werkenden zich kunnen ontwikkelen naar een volgende stap. In 2017 heeft hij HRTechReview.nl opgericht om objectief inzicht te geven in de HR Tech markt in Nederland.