"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Werkplezier personeel krijgt knauw door IT-storingen

20 procent van werkend Nederland heeft liever een baan waarvoor geen IT nodig is, blijkt uit onderzoek van Service Management leverancier TOPdesk, onder 250 IT-medewerkers en meer dan 1000 werkende Nederlanders. Maar wanneer je medewerkers laat kiezen tussen nooit meer in de file staan of nooit meer te maken hebben met IT-storingen kiest een ruime meerderheid (68%) toch voor het ontlopen van files.

Impact van IT-storingen

Ook blijkt uit het onderzoek dat een IT-storing ervoor zorgt dat 58 procent van de medewerkers hun werk niet kan voortzetten. Dit gaat ten koste van de werktijd (60%) en heeft een negatieve invloed op het werkplezier van medewerkers (25%). Ondanks deze uitdagingen erkent 65 procent van de werkvloer, tegenover 87 procent van de IT-afdeling, dat storingen onvermijdelijk zijn.

Meest voorkomende IT-storingen

In een digitale wereld werpen IT-storingen onvermijdelijke schaduwen op. Volgens de IT-afdeling zijn de meest voorkomende IT-storingen: onbereikbare systeem- of cloudomgevingen (33%), falende hardware op werkplekken en vergaderruimtes (28%) en zelfs het vergeten van wachtwoorden of inlogproblemen (26%) komt regelmatig voor.

Ook de werkvloer wordt niet gespaard van technische obstakels. Volgens de werkvloer worden ze regelmatig geplaagd door trage of zelfs volledig afwezige internetverbindingen (46%), programma’s en computers die vastlopen (43%) en ook zij worden geconfronteerd met het vergeten van wachtwoorden of het onvermogen om in te loggen (30%). In deze turbulente IT-omgeving voelt de IT-afdeling zich echter verantwoordelijk voor het leveren van goed werkende IT-faciliteiten, waarmee ze de continuïteit van de bedrijfsvoering beschermen (80%).

Thomas Burghart, Business Unit Director Rijksoverheid bij TOPdesk: “Waar gewerkt wordt met IT, ontstaan storingen. En waar wordt er tegenwoordig nog gewerkt zónder IT? Het is belangrijk dat wanneer er een storing is, deze snel wordt verholpen. Zo zullen medewerkers er het minst hinder van ondervinden. Om de impact van IT-storingen te minimaliseren, is het raadzaam om enkele acties te ondernemen. Zo kan een duidelijk meldingssysteem, het regelmatig uitvoeren van updates en onderhoud helpen om storingen te voorkomen. Daarnaast helpt het om medewerkers te voorzien van digitale trainingen en documentatie, zodat ze zelfredzaam zijn bij eenvoudige IT-kwesties. Samenwerking tussen de werkvloer en de IT-afdeling is van groot belang om storingen adequaat aan te pakken en de werkomgeving soepel te laten functioneren. En als je dit goed organiseert, is het werken met IT-middelen juist een uitkomst.”


Over het onderzoek

Het onderzoek is afgenomen tussen 28 maart en 12 april 2023 via twee aparte online vragenlijsten; één bedoeld voor IT-(mede)beslissers en één voor medewerkers op afdelingen anders dan IT. In totaal namen 250 IT-medewerkers -en beslissers actief in organisaties met 25 t/m 500+ medewerkers deel, naast 1.010 Nederlanders (18 t/m 67 jaar) die werkzaam of werk willend zijn in organisaties met 25 t/m 500+ medewerkers. Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van TOPdesk.