"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Raymond Puts (AWVN): ‘Betrek HR-professionals bij invoering van AI in je organisatie’

“De impact van AI gaat echt niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Betrek HR daarom bij de ontwikkeling en invoering van AI in je organisatie, en laat dat niet alleen aan technici over.” Dat zei algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN op het jaarcongres van zijn vereniging in Hilversum.

Kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktkrapte. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen al op korte termijn medewerkers ondersteunen en taken overnemen. Het is daarbij wel zeer gewenst dat HR nauw is aangesloten bij de invoering van AI om te bepalen waar en hoe AI het best van nut kan zijn.

Dat zei algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN op het jaarcongres van zijn vereniging in Hilversum. Daar waren 800 vertegenwoordigers van Nederlandse werkgevers en brancheorganisaties bijeen.

AI kan productiviteit verhogen

De achtergrond van Puts’ oproep is de structurele krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt en zorg over te lage groei van de arbeidsproductiviteit. Die combinatie van factoren zet het verdienvermogen van bedrijven en de welvaart van Nederland onder druk. 

Introductie van AI kan de productiviteit helpen verhogen, het aantal vacatures verminderen, maar kan ook de werkdruk en het verzuim onder werkenden doen afnemen, betoogt Puts. Maar dat kan alleen als niet enkel IT-professionals betrokken zijn bij AI-projecten, maar ook HR, omdat zij zicht hebben op deze thema’s.

Onderzoek impact van AI op werk

Uit nieuw ledenonderzoek van AWVN – De impact van AI op werk – blijkt dat 57 procent van de bedrijven op een of andere manier bezig is met AI en dat nog eens 23 procent van plan is op dat vlak actief te worden. Die ontwikkeling voltrekt zich bij meer dan de helft echter zonder invloed of meedenken van HR.

Daarbij denkt 84 procent van de werkgevers en HR-verantwoordelijken nog nauwelijks aan kunstmatige intelligentie als het gaat om het uitvoeren van taken of functies. Effecten op de organisatie en op functies voorziet men vooral voor de lange termijn.

Rol van HR-professionals

Foto door Liesbeth Dingemans

Volgens Puts doen werkgevers en HR-professionals er verstandig aan juist wél mee te praten over kunstmatige intelligentie en zelf het voortouw te nemen. “De impact van AI gaat echt niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Wij denken dat de gevolgen al op korte termijn zichtbaar kunnen zijn in organisaties. Laat daarom de ontwikkeling en invoering niet alleen aan technici over. Denk mee over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Vervolgens wat medewerkers nodig hebben en tot slot hoe medewerkers het best betrokken kunnen worden.”

Uit het AWVN-ledenonderzoek naar de gevolgen van toepassing van AI blijkt ook dat werkgevers een sterk besef hebben van de mogelijke risico’s. Deze ziet men vooral rond de veiligheid van data en privacy. Ook de vraag of medewerkers wel meekunnen in nieuwe technologische ontwikkelingen en wat de verdere effecten zijn op mensen, zien werkgevers als aandachtsgebieden.

Starterkit AI voor werkgevers 

Wil je ook aan de slag met AI? AWVN heeft voor werkgevers een starterkit gemaakt met praktische tips, handvatten en inspirerende voorbeelden.  Via het menu op de website van AWVN kunt u navigeren binnen de starterkit. 

Foto’s: Liesbeth Dingemans

Advies, informatie en netwerk voor werkgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *