SLUIT MENU

Aan de slag met het welzijn van medewerkers

Het ondersteunen van werknemers op het gebied van welzijn heeft verschillende voordelen. Bij deze ondersteuning worden digitale technologieën vaak over het hoofd gezien, terwijl die wel iets te bieden hebben.

Diverse onderzoeken tonen aan dat stress onder werknemers ongekend hoog is. Oorzaken zijn onder meer de toenemende werkdruk, stijgende kosten van levensonderhoud en economische onzekerheden. Maar ook hybride werkmodellen brengen spanningen met zich mee. Vooral het mentale welzijn van werknemers kan te lijden hebben onder hybride werkomgevingen.

Tegelijkertijd weten we dat werknemers met een goed mentaal, fysiek en financieel welzijn productiever zijn, beter presteren en minder verzuimen. Het welzijn en de gezondheid van werknemers is daarom een belangrijk thema. 

Uitdagingen voor mentaal welzijn door hybride werken

Zoals gezegd zijn er meerdere oorzaken voor stress onder werknemers. Laten we eerst eens inzoomen op de uitdagingen voor het mentale welzijn van werknemers door hybride werkvormen. De laatste jaren heeft het hybride werken een vlucht genomen. Doordat werknemers bij deze vorm van werken niet altijd met elkaar op dezelfde plek werken, kunnen zij gevoelens van isolatie ervaren. Het ontbreken van een gedeelde fysieke werkruimte kan het moeilijk maken om de organische verbindingen op te bouwen die zo belangrijk zijn voor het bevorderen van een echt gevoel van verbondenheid. Dit kan vooral lastig zijn voor nieuwe medewerkers, die afhankelijk zijn van informele interacties op kantoor om de bedrijfscultuur zich eigen te maken en echt onderdeel te worden van hun team.

Bovendien kunnen de vage grenzen tussen werk en privéleven een aanzienlijke stressfactor zijn, waardoor het voor werknemers moeilijker wordt om een echt evenwicht te vinden. Het aanpakken van deze uitdagingen is essentieel voor elke organisatie die een gezond, betrokken en uiteindelijk productief personeelsbestand wil behouden in een hybride werkomgeving.

Strategieën voor het bevorderen van welzijn bij hybride modellen

HRD Connect geeft een aantal strategieën om het welzijn van werknemers in hybride werkomgevingen te bevorderen. Het is belangrijk dat organisaties een proactieve aanpak hanteren. De genoemde strategieën dragen gezamenlijk bij aan een ondersteunende en inclusieve werkcultuur die prioriteit geeft aan het welzijn van werknemers.

  1. Het opstellen van duidelijke richtlijnen die specifiek zijn afgestemd op het werken op afstand, zal nieuwe medewerkers helpen met vertrouwen door deze omgeving te navigeren. Dit bevordert vanaf het begin een gevoel van verbondenheid en vermindert gevoelens van isolatie.
  2. Investeren in robuuste communicatieplatforms zorgt voor een naadloze samenwerking en helpt werknemers zich verbonden en gewaardeerd te voelen, ongeacht hun fysieke locatie. Regelmatige teamvergaderingen en frequente één-op-één-sessies met managers verbeteren de teamcohesie aanzienlijk en komen tegemoet aan de individuele behoeften van werknemers.
  3. Zorg voor structuur en voorspelbaarheid: het vaststellen van duidelijk gedefinieerde rollen, verantwoordelijkheden en gestandaardiseerde processen vermindert de potentiële desoriëntatie van werken op afstand. Dit creëert een gevoel van structuur en voorspelbaarheid en biedt medewerkers een broodnodig anker in de hybride omgeving.

HR-afdelingen spelen een cruciale rol bij het garanderen van het succes van hybride modellen. Hun expertise maakt hen uniek gepositioneerd om de uitdagingen aan te pakken waarmee externe en hybride werknemers worden geconfronteerd. HR-professionals hebben de taak om alomvattend beleid te ontwikkelen dat de communicatie, samenwerking en, belangrijker nog, het mentale welzijn in deze nieuwe omgevingen bevordert. Bovendien kan HR een sleutelrol spelen bij het creëren van feedback-kanalen en welzijnsprogramma’s die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van externe medewerkers. 

Digitale tools kunnen in welzijnsbehoeften voorzien

In het ondersteunen van werknemers op het gebied van welzijn in het algemeen, worden digitale technologieën vaak over het hoofd gezien. Het zijn geen wondermiddelen, maar digitale tools zoals apps, websites en wearables kunnen werknemers aanspreken die anders misschien geen hulp zouden zoeken bij hun mentale, fysieke of financiële problemen. Digitale technologieën bieden werknemers een gemakkelijke en persoonlijke manier om in hun welzijnsbehoeften te voorzien.

Jacqueline Brassey, co-leider werknemersgezondheid bij het McKinsey Health Institute, zegt op de website van SHRM dat digitale welzijnsoplossingen meerdere voordelen voor werknemers kunnen hebben, maar een belangrijk voordeel is flexibiliteit. “Digitale tools maken het voor mensen gemakkelijk om er toegang toe te hebben, waar ze ook zijn, op de momenten dat ze ze het meest nodig hebben.” Bovendien kan toegang tot een digitale gezondheidszorgtool, volgens Brassey, het stigma voor mensen wegnemen als ze eerst vertrouwelijk of anoniem hulp kunnen zoeken voordat ze persoonlijk met iemand spreken.

Voor werkgevers zijn de belangrijkste voordelen van digitale tools volgens Brassey de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen aan te bieden ter ondersteuning van specifieke werknemersbehoeften en het potentieel om gemakkelijker de totale impact van gezondheidsprogramma’s voor werknemers te meten. Het verbeterde vermogen om de gebruikspatronen van dergelijke tools te volgen, kan HR-professionals ook meer inzicht geven in de middelen die werknemers het meest waarderen.

Obstakels voor succes

Werknemers moeten echter wel de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de tools. “Als het bijvoorbeeld te moeilijk is voor werknemers om tijd te vinden voor een pauze, om te pauzeren voor een korte meditatie of om toegang te krijgen tot een tool voor financiële planning, dan kunnen de middelen onderbenut blijven.”

Ook sluiten de tools niet altijd aan bij de werkelijke behoeften van de werknemers. Brassey adviseert daarom werknemers te ondervragen om een duidelijk inzicht te krijgen in welke ondersteuning zij denken dat het nuttigst is in de vorm van digitale oplossingen.

Praktijkvoorbeeld: digitale welzijnsstrategie bij Marsh McLennan

Marsh McLennan is een bedrijf dat gelooft dat digitale oplossingen een integrale rol kunnen spelen bij het aanpakken van welzijnsproblemen van werknemers. Het bedrijf, een in New York gevestigde professioneel dienstverlener, lanceerde een wereldwijde luistercampagne voor werknemers als onderdeel van een initiatief om het welzijn van de werknemers te verbeteren.

De luisterinspanning heeft geleid tot de creatie van een nieuwe @Your Best-strategie met een digitale app, website en andere online tools waar medewerkers 24 uur per dag toegang toe hebben voor welzijnsondersteuning. “We hebben besloten dat de beste manier om welzijnsmiddelen en -oplossingen aan werknemers te presenteren een digitale, zeer persoonlijke ervaring is”, aldus Susan Murphy, SHRM-SCP, Global Head of Benefits voor Marsh McLennan.

Werknemers hebben de mogelijkheid om een zelfbeoordeling uit te voeren om te bepalen welke van de vele bronnen op de app – inclusief tools voor mentaal, fysiek, financieel en sociaal welzijn – het beste bij hun behoeften passen. Hulpbronnen omvatten advies, activiteiten, artikelen en meer op gebieden zoals stressmanagement, het verbeteren van de slaap, lichamelijke gezondheidsproblemen zoals hydratatie of voeding, en hoe financiële uitdagingen of doelen kunnen worden aangepakt.

Medewerkers kunnen privé toegang krijgen tot de digitale tools of de ervaring delen met collega’s in de vorm van teamactiviteiten en ondersteuning rond specifieke welzijnsonderwerpen. Werknemers die meer ernstige welzijnsproblemen ervaren, hebben via de app toegang tot therapeuten, aldus Murphy.

Marsh McLennan gebruikt benaderingen zoals gamificatie om werknemers betrokken te houden. Met gamificatie kunnen werknemers punten en beloningen verdienen voor het gebruik van welzijnsmiddelen. Het concept bestaat uit drie niveaus en medewerkers kunnen zichzelf uitdagen om het volgende niveau te bereiken door punten te verzamelen. Regelmatig worden er nieuwe activiteiten of gegamificeerde concepten geïntroduceerd, zodat het programma niet saai wordt. 

Er zit ook een sociale component in de app, zodat werknemers kunnen communiceren met collega’s in de hele organisatie die vergelijkbare interessegebieden hebben met betrekking tot hun welzijn.

Belang van aandacht voor welzijn

Naast het effect van welzijn op de productiviteit, prestaties en het ziekteverzuim, is er nog een belangrijk gevolg van ondersteuning van het welzijn van medewerkers. Ondersteuning voor het welzijn op de werkplek is namelijk naar voren gekomen als een essentieel onderdeel van de werknemerswaardepropositie (EVP) van een organisatie. Volgens een onderzoek van de American Psychological Association zegt ruim 80 procent van de werknemers dat ze bij het zoeken naar toekomstig werk op zoek zullen gaan naar bedrijven die geestelijke gezondheid voorop stellen. Een alomvattende, mensgerichte benadering van het welzijn van werknemers is dus van groot belang voor het aantrekken en behouden van toptalent in het huidige dynamische en evoluerende werklandschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *