"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Stappenplan skills-based hiring

Steeds meer organisaties focussen op vaardigheden (skills) in plaats van op banen. Waarom is het belangrijk om werkenden aan te nemen op basis van skills en hoe pak je dat aan? Een stappenplan.

Op vaardigheden gebaseerd aannemen van werkenden (skills-based hiring) hecht waarde aan wat belangrijk is: de vaardigheden die een kandidaat bezit, waardoor hij of zij kan slagen in een baan. Bij skills-based hiring vormt de identificatie en meting van de vaardigheden van de kandidaat de basis voor het vinden en aannemen van talent. Dit in tegenstelling tot traditionele processen, waarbij men vertrouwt op onderwijskwalificaties.

Het verschil tussen vaardigheden en competenties

De termen vaardigheden en competenties worden vaak door elkaar gebruikt, maar op het gebied van skills-based hiring hebben ze verschillende betekenissen. 

‘Competenties’ zijn brede kenmerken die vaak een reeks vaardigheden omvatten, maar ook aanvullende gedragingen, attitudes, gewoonten en zelfs persoonlijkheidskenmerken die succesvolle prestaties in een rol definiëren. Een voorbeeld van een competentie is ‘het vermogen om een internationale winst- en verliesrekening te beheren’. Deze competentie omvat veel onderliggende vaardigheden, op het gebied van  management, strategie en financiële analyse.

‘Vaardigheden’ zijn de moleculaire capaciteiten waarover een kandidaat beschikt of wat nodig is om een functie uit te voeren. ‘Excel’ is bijvoorbeeld een vaardigheid, net als ‘spreken in het openbaar’.

Wat in deze context belangrijk is, is dat er veel vaardigheden nodig kunnen zijn om een competentie aan te tonen, terwijl één enkele competentie veel vaardigheden kan demonstreren.

Helpen oplossen van grote HR-uitdagingen

De laatste jaren hebben we te maken met een snel veranderende arbeidsmarktdynamiek. Talent blijft schaars, maar ook veeleisender en verlangt naar meer gelijkheid, meer transparantie, meer flexibiliteit, meer mobiliteit en meer carrièremogelijkheden. Werknemers willen werken voor organisaties waar zij het gevoel hebben dat zij aan het roer staan van hun loopbaanontwikkeling.

In de talentmanagement- en recruitmentsector erkent men dat een dergelijk model voor het beoordelen en aannemen van personeel veel van de grootste uitdagingen in de sector zou kunnen helpen oplossen. Denk daarbij aan retentie, representatie, gelijke beloning en time-to-hire. Het zou werkgevers in staat kunnen stellen hun talentbehoeften sneller, nauwkeuriger en kosteneffectiever te vervullen dan traditionele methoden. Skills-based hiring kan kandidaten in staat stellen hun toekomstige carrière beter in kaart te brengen, hun doelen na te streven en hun relevantie op de arbeidsmarkt te behouden. Vooral als skills-based hiring mogelijk wordt gemaakt met slimme technologie.

Technologie maakt skills-based hiring haalbaar

De uitdaging is om de theorie over skills-based hiring om te zetten naar de praktijk. Dankzij de snelle vooruitgang in de onderliggende technologie zijn de laatste tijd de kosten, beperkingen en barrières afgenomen, terwijl de voordelen, behoeften en kansen zijn toegenomen. Voorheen betekende het volgen van een skills-based aanpak het besteden van grote hoeveelheden tijd en geld aan het handmatig opbouwen van een interne vaardighedentaxonomie, het beheren van meerdere productintegraties en het omgaan met de manier waarop vaardigheden in verschillende producten worden gecodeerd.

Nieuwe technologieën – inclusief en verder dan generatieve AI – maken skills-based hiring haalbaarder. Vijf jaar geleden was er geen enkele organisatie die met succes op technologie gebaseerde werving deed. Tegenwoordig zijn dat er tientallen – en de impact is transformerend.

Het afgelopen decennium is er sprake geweest van de opkomst van ‘skills-technologie’, verschillende soorten cloudgebaseerde software die zijn ontworpen om organisaties te helpen vaardigheden beter te gebruiken bij beslissingen over werving en talentmanagement. Ze maken hierbij gebruik van enorme hoeveelheden data, slimme AI en gebruiksvriendelijke interfaces. Deze technologie is het belangrijkste verschil tussen handmatige, op competenties gebaseerde organisaties van weleer en op vaardigheden gebaseerde organisaties van de toekomst.

Voordelen skills-based benadering

 • Vermindert de totale time-to-hire. 
 • Vermindert verkeerde aanwervingen en verbetert het retentiepercentage. 
 • Verbetert de kwaliteit van de aangenomen kandidaten.
 • Verbetert de diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.
 • Maakt de beschikbare vaardigheden en middelen binnen het personeelsbestand van uw organisatie direct zichtbaar.

Van theorie naar praktijk

Hoe ziet skills-based hiring er in de praktijk uit? Een stappenplan.

 1. Maak een overzicht van wat voor soort werk er gedaan moet worden binnen de organisatie. Identificeer de afdelingen, soorten projecten en het dagelijkse werk dat is voltooid.
 2. Bedenk welke vaardigheden nodig zijn om dit soort werk te voltooien. Maak een overzicht van de rollen en de zakelijke, management- en culturele taken die bij elke rol betrokken zijn. Bekijk vervolgens elke taak en verdeel deze op basis van de vaardigheden die nodig zijn om elke taak te voltooien.
 3. Werk functiebeschrijvingen bij door een vaardighedendatabase op te bouwen die werkt met jouw ATS, CRM en HRIS. Het afstemmen van jouw organisatie op een technologische leverancier die beschikt over mogelijkheden voor functiearchitectuur (om de geïdentificeerde vaardigheden af te stemmen op alle functiebeschrijvingen) is hier van cruciaal belang. Sommige leveranciers kunnen vaardigheden automatisch matchen met functiebeschrijvingen in jouw CRM met behulp van hun vaardighedenontologie en matchingtechnologie.
 4. Train wervingsmanagers en recruiters opnieuw om op vaardigheden gebaseerde wervingsmiddelen te gebruiken. Zowel wervingsmanagers als recruiters moeten worden getraind in het optimaal benutten van een op vaardigheden gebaseerde wervingstool.
 5. Selecteer de juiste statistieken die je wilt bijhouden om inzicht te krijgen in de effectiviteit van skills-based hiring, zoals de kwaliteit van de werving, de tijd die nodig is om in te vullen en de prestaties van werknemers. 
 6. Herhaal en pas indien nodig aan. Skills-based hiring vereist, net als alle op vaardigheden gerichte benaderingen, herhaling en tijd om zich aan te passen. Vooral als je bestaande methoden in een organisatie uitdaagt. Meet de prestaties vóór en na de implementatie en zoek naar gebieden die kunnen worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Deze informatie is afkomstig uit het rapport Guide to Skills-based Hiring. Je kunt het hele rapport downloaden op de website van Talent Tech Labs.