SLUIT MENU

7 stappen om met de CO2-registratieplicht inzake mobiliteit aan de slag te gaan

Als u actief met CO2-registratie mobiliteit aan de slag gaat volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1: Bepaal het doel en de scope

Definieer het doel van de CO2-registratie in uw organisatie. Wilt u bijvoorbeeld zelf de focus leggen op het actief bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, enkel voldoen aan wettelijke voorschriften of misschien deze kans aangrijpen voor het verbeteren van het bedrijfsimago? Bepaal de scope van dit project inclusief welke mobiliteitsmiddelen en activiteiten er in uw organisatie worden opgenomen in de registratie.

Stap 2: Verzamel gegevens

Identificeer de verschillende mobiliteitsbronnen in de organisatie en maak een gap-analyse voor de gegevens die nog ontbreken. Denk bij mobiliteitsbronnen aan auto’s, vliegreizen of openbaar vervoer. Verzamel de ontbrekende gegevens over bijvoorbeeld het aantal reizen (woon-werk en zakelijk), de afstanden, het brandstofverbruik en andere relevante factoren.

Stap 3: Stel doelen en maatregelen

Wil je actief bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot? Denk dan na over het door vertalen van de collectieve doelstelling naar organisatiedoelstellingen en stel medewerkers in de gelegenheid om hier aan bij te dragen en bewuste keuzes te maken. Introduceer bijvoorbeeld een fietsregeling, een beleid voor thuiswerken of ga voor elektrische voertuigen in het wagenpark.

Stap 4: Kies registratietools en -systemen

Selecteer de juiste tools en systemen om de gegevens vast te leggen en bij te houden. Dit kan variëren van eenvoudige spreadsheets tot gespecialiseerde softwareplatforms.

Stap 5: Creëer bewustzijn en betrokkenheid

Informeer medewerkers over het belang van CO2-registratie en betrek hen bij het proces.
Moedig duurzaam reisgedrag aan, zoals carpoolen, fietsen, of gebruik van het openbaar vervoer.

Stap 6: Monitor en rapporteer

Stel regelmatige rapportagecycli vast om de gegevens te analyseren en te rapporteren.
U bent verplicht om de gegevens te rapporteren aan het RVO. U kunt de gegevens natuurlijk ook communiceren naar de interne organisatie om het maken van bewuste keuzes te stimuleren.

Stap 7: Evalueer en herzie

Evalueer regelmatig de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Pas het proces en de maatregelen aan op basis van de resultaten en veranderende behoeften.

Advies of hulp nodig?

Crowe is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over deze regeling.