SLUIT MENU

Vier trends die de wereld van organiserend leren in 2024 vormgeven

Door de onzekere economische omstandigheden werden bedrijven het afgelopen jaar genoodzaakt om creatief te zijn en meer te doen met minder. Danielle Gorlick, Country Manager Benelux bij Amazon Web Services (AWS) vertelt welke trends zij ziet bij organisaties die hier actief mee aan de slag gaan.

Veel leidinggevenden deelden het inzicht dat de sleutel tot een grotere flexibiliteit – met name in deze onzekere tijd – ligt in de ontwikkeling van medewerkers en het verankeren van waarden als nieuwsgierigheid en een leven lang leren in de organisatiecultuur. Om dit te bereiken, stimuleren zij hun medewerkers om anders te denken, verschillende perspectieven te zoeken en elkaar uit te dagen. Gelukkig is het sentiment voor 2024 optimistischer, waarbij medewerkers in het middelpunt staan bij het creëren van nieuwe kansen. Investeren in de vaardigheden van mensen is de meest strategische en impactvolle hefboom die organisaties in handen hebben. Er zijn vier belangrijke trends die deze transitie in 2024 vormgeven.

Generatieve AI

Uit het Future of Jobs Report 2023 van het World Economic Forum komt naar voren dat ruim driekwart van de organisaties wereldwijd van plan is om big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie in de komende vijf jaar in te zetten. Hoewel uit nieuw onderzoek van Strand Partners in opdracht van AWS blijkt dat Nederland op dit vlak al een koploper in Europa is, betekent dit ook dat organisaties medewerkers moeten toerusten met de noodzakelijke vaardigheden om hun strategische doelen te bereiken. De kweekvijver van talent is echter klein, vooral als het gaat om generatieve AI. Door de snelle veranderingen die de komst van generatieve AI met zich meebrengt moeten werknemers en werkgevers zich sneller bijscholen. 

Generatieve AI heeft – zowel in ons werk als privéleven – de potentie een revolutie teweeg te brengen met verregaande gevolgen voor bestaande functies. Dat betekent dat organisaties een strategie moeten ontwikkelen zodat hun medewerkers – van ontwikkelaars tot de klantenservice – op de juiste manier gebruik kunnen maken van generatieve AI. Organisaties kunnen hiermee starten door kansrijke use-cases te volgen en managers te stimuleren om te verkennen hoe generatieve AI processen kan verbeteren. Zodat niet alleen het werk beter en efficiënter wordt gedaan, maar hieruit ook innovaties voortkomen waarvan klanten kunnen profiteren. 

Ook is het goed in alle onderdelen van de organisatie met medewerkers in discussie te gaan uit om inzichten te delen. Daarnaast kunnen pioniers in de organisatie het voortouw nemen om richtlijnen en op te stellen voor het gebruik hiervan. Generatieve AI zal nieuwe skills vereisen, net zoals het internet en cloud computing de manier waarop we werken en leven hebben veranderd.

De rol van HR in de digitale transformatie

In het verleden kwamen initiatieven voor digitale transformatie tot stand binnen afzonderlijke bedrijfsonderdelen of via de centrale IT-afdeling. Nu vindt een verschuiving plaats waarbij de volledige c-suite samenwerkt om de mogelijkheden van de cloud te doorgronden. Als organisaties hun voltallige personeel trainen in cloud skills, levert dit een hoger rendement van hun cloudinvesteringen op. Daarnaast leidt het tot een hogere efficiency, een betere beveiliging en tot snellere innovaties. Met de cloud als kritische tool kan HR wervingsstrategieën opnieuw onder de loep nemen: van werving en selectie tot retentie en doorlopende leernormen.

Ook zal HR moeten inzetten op verandermanagement, omdat van oudsher niet-technische functies met de cloud moeten leren werken. Tijdens zo’n transformatie kun je te maken krijgen met terughoudendheid. Door leerdoelen te stellen die gekoppeld zijn aan bedrijfs- en persoonlijke doelen is het mogelijk om draagvlak te creëren en de organisatie toekomstbestendig te maken. Ongeacht de functie is het cruciaal om de handen ineen te slaan met HR om te zorgen dat medewerkers de juiste skills leren om de cloudstrategie van het bedrijf te ondersteunen.

Interactieve ‘digital-first’ trainingen

De coronacrisis heeft de manier waarop we werken en leren ingrijpend veranderd. Virtuele en zelfgestuurde werk-, communicatie- en leermethoden zullen terrein winnen, maar niet per definitie de effectiviteit van persoonlijke kennisoverdracht volledig evenaren. Er zijn echter veelbelovende innovaties om deze leermethodes met elkaar te verbinden. Zo worden videogames al tientallen jaren gebruikt als hulpmiddel bij het leren en zijn deze in de afgelopen jaren snel volwassen geworden.

De Digital Native werknemer (25-35 jaar) van nu is vertrouwd met leermethodes als Game Based Learning: met interactieve, game-elementen en principes om de leerervaring boeiender en motiverender te maken. Het unieke aan Game Based Learning is de focus op experimenteren, het creatief oplossen van problemen en ervaringen waarbij deelnemers zich onderdeel van de virtuele omgeving voelen. Dat leidt tot een beter begrip en meer praktische toepassing van het geleerde dan traditionele leerprogramma’s. Door zulke methodes te verkennen om medewerkers bij te scholen – vooral in verschillende teams en functies – kunnen leerresultaten worden verbeterd en organisatorische barrières worden doorbroken. 

Maak tijd voor het trainen van medewerkers

Dit is niet zozeer een trend, maar een vereiste. Leiders moeten een cultuur creëren waarin werknemers kunnen leren en vaardigheden opdoen die verder gaan dan hun reguliere taken. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden op een informele manier te leren terwijl ze hun werk doen. Managers kunnen hun medewerkers stimuleren om minstens tien procent van hun tijd te besteden aan leren. 

Zo heeft Amazon Web Services bijvoorbeeld ‘No Meeting Fridays’ geïntroduceerd, die werknemers de ruimte bieden om deze dag te benutten om te leren over een gebied naar keuze. Hoe meer medewerkers deze tijd gebruiken om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, des te succesvoller je als organisatie zal zijn.

De groei en stabiliteit van organisaties, zeker in moeilijke tijden, zijn afhankelijk van culturele normen waarin mensen centraal staan. Je kunt de beste producten en technologieën hebben, maar het zijn uiteindelijk de medewerkers die een bedrijf in staat stellen te groeien.