"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Bijna de helft van zieke werknemers werkt gewoon door uit angst

Maar liefst 46 procent van de Nederlandse werknemers gaat aan het werk terwijl hij of zij ziek is, uit angst om collega’s teleur te stellen. Vooral vrouwen voelen zich schuldig als ze zich ziek moeten melden. Dat blijkt uit onderzoek van Acture.

Veel werknemers werken stug door als ze ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Acture naar het ziekmeldgedrag van Nederlandse werknemers. Volgens het onderzoek wil 46 procent van de zieke werknemers zich niet ziek melden uit angst om collega’s teleur te stellen. Daarbij meldt 43 procent zich niet ziek omdat hij of zij van mening is dat het werk niet kan worden overgenomen. 

Opvallend is dat met name vrouwen zich schuldiger voelen om zich ziek te melden dan mannen. In de afgelopen maanden heeft 62 procent van de Nederlandse werknemers zich ziek gemeld, waarbij de helft van de ziekmeldingen slechts 1 tot 5 dagen duurde.

‘Zorgelijk dat mensen niet ziekmelden vanwege angst’

Maudie Derks, CEO van Acture Group: “Het is goed om te zien dat de meeste Nederlanders maar kort ziek zijn. Zorgelijk is het dat mensen ziek naar het werk gaan uit angst om collega’s teleur te stellen of omdat ze denken onmisbaar te zijn. Hierbij is toch wel het devies ‘niemand is onmisbaar en anders heb je als werkgever een taak om dit te voorkomen’. Want ziek naar het werk gaan, is het probleem in feite alleen maar groter maken.” 

“De uitval die vervolgens volgt is veelal langer en dus kostbaarder”, legt Derks uit. “In de huidige krappe arbeidsmarkt kun je je dat niet permitteren. Redenen om je niet ziek te melden, zoals angst om geen promotie te maken (14 procent) of om juist eerder ontslagen te worden (10 procent), zouden er nooit mogen zijn”, aldus Derks.

Graag contact

Volgens het onderzoek is 95 procent van de werknemers bekend met het ziekmeldbeleid en 92 procent tevreden is over hoe dit wordt uitgevoerd. Werknemers waarderen het wanneer leidinggevenden snel na de ziekmelding contact opnemen en regelmatig vragen hoe het met de werknemer gaat. Waarbij zelfs een of twee maal per week als prettig wordt ervaren.

Vooral griep of koorts

Als werknemers zich ziek melden, is dat in 88 procent van de gevallen omdat er sprake is van een griepje of koorts. Opvallend is dat dit met 69 procent wordt gevolgd door burn-outklachten. Naarmate de leeftijd toeneemt, nemen de klachten toe van gebreken aan het ‘bewegingsapparaat’ zoals de rug en de nek. En heel soms meldt een werknemer zich ziek vanwege een studiedag van de kinderen.

Menstruatieverlof?

Verder blijkt uit het onderzoek dat van de groep vrouwen die hinderlijke klachten heeft vanwege de menstruatie, maar liefst 83 procent gewoon doorwerkt. De meningen omtrent de invoer van een menstruatieverlof zijn evenwichtig verdeeld (45 procent wel versus 43 procent niet). Bij de 12 procent twijfelaars van een dergelijk verlof bestaat de angst dat er misbruik van deze regeling zal worden gemaakt. Een gedeelte is van mening dat dit niet wettelijk moet worden geregeld, maar een op een met de werkgever.

Rouwen kost extra dagen

Meer dan een vijfde van de werknemers die de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met het verlies van een naaste, neemt  – naast de met de werkgever afgesproken verlofdagen – ongeveer een zestal vrije dagen op om het verlies verder te verwerken. Hoewel zij zich gesteund voelen door hun leidinggevenden (78 procent) kan het verlies van een naaste leiden tot uitval. Bij rouwklachten zouden meer vrouwen (57 procent) dan mannen (46 procent) zich melden.

Wat verder blijkt uit het onderzoek:

  • 7 procent van de werknemers heeft zich wel eens ziek gemeld terwijl ze eigenlijk niet ziek waren.
  • Wanneer werknemers zich ziek melden als ze niet ziek waren, was dat voornamelijk (58 procent) omdat ze rust nodig hadden.
  • 60 procent spreekt hun collega’s aan die ziek zijn, vooral omdat zij dit slecht voor hun gezondheid vinden.
  • 8 procent van de vrouwen meldt zich ziek vanwege overgangsklachten.
  • 84 procent van de werknemers is in gesprek geweest met hun leidinggevende naar aanleiding van hun ziekmelding.

Download hier het volledige rapport ‘Het ziekmeldgedrag onder Nederlandse Werknemers’ van Acture

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *