"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Nieuwe rol voor de CHRO: voortrekker bij verandering

Door de snel veranderende wereld van werk, verandert ook het werk van de CHRO. Van HR-teams verwachten organisaties nu soms zelfs dat ze voortrekkers worden voor noodzakelijke transformaties. Hoe zorg je ervoor dat je als HR aan die verwachtingen kunt voldoen?

Om te kunnen blijven voortbestaan, moeten organisaties steeds opnieuw veranderingen doorvoeren. Voorheen werden deze transformaties geleid door de CEO of CFO. Maar de complexiteit van de arbeidsmarkt vereist nu eerdere en intensievere interventies van het HR-team, stelt PwC. De Chief Human Resources Officer (CHRO) kan zelfs worden gevraagd om de verandering te initiëren en mede te leiden.

HR-interventie bij verandering eerder nodig

Het CEO-onderzoek van PwC uit 2024 laat de wijdverbreide overtuiging zien dat de meeste bedrijfsmodellen de volgende conjunctuurcyclus van vijf tot tien jaar niet zullen overleven. Gezien deze tijdsdruk, is ook eerder in het transformatieproces een HR-interventie nodig, zodat de organisatie en haar mensen klaar zijn om op het juiste moment aan de slag te gaan. 

Van HR-leiders verwacht de organisatie dat ze de juiste mensen op hun plek krijgen voor de volgende marktcyclus. Ze moeten de noodzakelijke cultuuromslag realiseren, terwijl de CEO nog steeds bezig is met het opnieuw uitvinden van het bedrijfsmodel. Organisaties hebben begrepen dat hun capaciteiten zelfs nog belangrijker zijn voor groei op de lange termijn dan toegang tot financiering.

Ook McKinsey stelt dat HR een centrale rol speelt bij het navigeren van organisaties door veranderingen. Om leiding te kunnen geven aan belangrijke veranderingen in de organisatie, moeten HR-leiders zelf inspirerend zijn en zich richten op de interne cultuur en het verandervermogen van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat CHRO’s hun tijd niet alleen besteden aan observeren en luisteren, maar ook aan voorstellen doen, uitleggen en overtuigen, aldus McKinsey.

HR en impact van technologie

PwC deelt de rol van de CHRO op in vier categorieën: mensen, organisatie, de HR-functie zelf en technologie. Technologie is volgens PwC een cruciale bron van waardecreatie. CHRO’s moeten technologische inzichten en zakelijke beslissingen met elkaar verbinden. 

Onderzoek van Mercer toont aan dat HR-leiders erkennen dat HR-afdelingen meer expertise moeten krijgen op het vlak van technologie en data. CHRO’s zien in dat hun teams mogelijk niet over de vereiste vaardigheden beschikken om op dit gebied leiding te geven.

Wanneer ze voldoende vertrouwd zijn met technologie, kunnen CHRO’s en hun teams een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de impact van technologie op de rollen in de organisatie en op het personeelsbestand. Ze kunnen de organisatie dan beter voorbereiden op de technologiegedreven veranderingen die ontstaan zodra nieuwe technologie het werkleven van werknemers gaat bepalen.