SLUIT MENU

Onderzoek Fosway: Meerderheid HR niet tevreden over eigen employee experience

Employee experience, ofwel de ervaringen van werknemers, is een belangrijk thema voor HR. In de strijd om talent ligt de focus van HR-teams op strategieën voor het aantrekken van talent, omscholing en het verbeteren van de werknemerservaring, zo blijkt uit onderzoek van Fosway.

Het verbeteren van de werknemerservaring om een overtuigend werkgeversmerk te creëren, wordt door HR gezien als één van de belangrijkste punten voor hun toekomstige succes. Misschien moet de nadruk hier wel liggen op het woordje ‘verbeteren’, want de meerderheid is niet positief als het gaat om de werknemerservaring die zij op dit moment aan hun werknemers bieden.

De overgrote meerderheid van de HR-professionals in het onderzoek van Fosway gelooft niet dat hun organisatie zich onderscheidt door hun werknemerservaring. Daarin bestempelt ongeveer de helft de employee experience die zij leveren als ‘gemiddeld’.

HR-systemen voldoen niet 

59 procent van de HR-professionals denkt dat hun huidige HR-systemen hun organisaties niet kunnen ondersteunen bij de gewenste werknemerservaring. Slechts een derde van de HR-professionals is van mening dat hun HR-systemen geschikt zijn voor de moderne werkenden. 42 procent gelooft niet dat hun bestaande HR-oplossingen goed aansluiten bij de behoeften van de moderne beroepsbevolking. 

De verwachtingen ten aanzien van de werknemerservaring zijn de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Dit komt onder meer doordat mensen flexibeler kunnen werken en door de demografische samenstelling van de beroepsbevolking. Hierdoor is er een flink verschil tussen wat HR-teams willen en wat hun oplossingen kunnen opleveren. Uit het onderzoek blijkt dat veel elementen van de werknemerservaring niet consistent zijn. Dit heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van HR.

Kunstmatige intelligentie

Het gebruik van kunstmatige intelligentie kan de werknemerservaring op een positieve manier beïnvloeden. De verwachtingen over de impact van AI zijn verdeeld. Zo denkt 34 procent dat de impact van AI inderdaad zo groot zal zijn als wordt gezegd, denkt 34 procent dat de impact van AI overhyped is en 32 procent weet het niet.

Toch merkt al bijna de helft van de respondenten de impact van AI: 48 procent geeft aan dat AI op dit moment een meer dan matige impact heeft op het HR-team. Daarnaast geeft nog 35 procent aan dat AI het HR-werk een beetje beïnvloed. Slechts 8 procent is niet van plan het gebruik van AI uit te breiden naar hun toekomstige HR-processen.

Gebrek aan standaardisatie

Het grootste struikelblok voor HR om veel invloed te kunnen uitoefenen op de werknemerservaring, is een gebrek aan standaardisatie. Terwijl de belangrijkste HR-oplossingen en de salarisadministratie consistentie hebben weten te creëren, blijft dit achter op de gebieden die nodig zijn om strategische leiderschapsbeslissingen te beïnvloeden en die fundamenteel zijn voor een goede werknemerservaring.  

Een gefragmenteerd ecosysteem zorgt niet alleen voor extra administratieve overhead en kosten, maar zorgt ook voor onderbrekingen in het traject van werknemers. Dit verzwakt de waardeproposities van de werkgever en het gevoel dat een organisatie een geweldige plek is om te werken.

Verschil tussen werknemers

Binnen een organisatie zijn er natuurlijk veel verschillende groepen werknemers. Zo zijn er bureaumedewerkers en medewerkers die niet achter een bureau werken. En ook binnen deze groepen zijn er weer veel verschillende functies. Uit het onderzoek van Fosway blijkt dat HR het lastig vindt om onderscheid te maken tussen de werknemerservaring van deze verschillende groepen. 

Een aanzienlijk deel van de HR-teams heeft moeite om de employee experience te differentiëren of te personaliseren op basis van het type werknemer, de functiefamilie, de persona van de werknemer of het individu zelf. Iets meer dan de helft (55 procent) biedt een gedifferentieerde werknemerservaring tussen bureauwerkers en niet-bureauwerkers, en eveneens tussen verschillende functiefamilies en werknemerspersona’s. 

Over het onderzoek

Fosway Group is een Europese HR-industrieanalist die onderzoek doet naar HR-gerelateerde thema’s. Fosway voerde het onderzoek uit onder zijn bedrijfsonderzoeksnetwerk tussen april en oktober 2023, waarbij de nadruk lag op CHRO’s, talent & L&D-directors, managers en professionals op het gebied van learning, talent- & HR-technology. De enquête bevat antwoorden van 199 personen.

Meer over het onderzoek en andere resultaten zijn te vinden op de website van Fosway.