"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

Update: Tijdelijke bescherming ‘derdelanders’ uit Oekraïne tot 2024 of 2025?

Op 17 januari 2024, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan met betrekking tot het verblijfsrecht van ‘derdelanders’ uit Oekraïne. Wat betekent dit voor werkgevers waar zij werkzaam zijn?

Er heerste lange tijd onduidelijkheid over de duur van het verblijf van mensen met een niet-Oekraïense nationaliteit die Oekraïne ontvlucht zijn (op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming). De knoop is nu eindelijk doorgehakt door de Raad van State.

Verblijfsrecht in Nederland tot 4 maart 2025 voor:

  • Ontheemden met Oekraïense nationaliteit
  • Ontheemden met andere nationaliteiten (‘derdelanders’) met een permanente verblijfsstatus of asiel in Oekraïne

Verblijfsrecht in Nederland tot 4 maart 2024 voor:

  • Ontheemden met andere nationaliteiten (‘derdelanders’) met een tijdelijke verblijfsstatus in Oekraïne

Verblijfsrecht in Nederland tot 4 maart 2024

Eerder was de tijdelijke bescherming van een zogenoemde derdelander met een tijdelijke verblijfsstatus in Oekraïne door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid beëindigd op 4 september 2023. Desalniettemin zou een derdelander met een tijdelijke verblijfsstatus in Oekraïne volgens de Europese Richtlijn recht moeten hebben op tijdelijke bescherming tot 4 maart 2024. Dit is 17 januari 2024, bevestigd in een uitspraak van de Raad van State.

Vanaf 4 maart 2024: optie voor asiel

Een deel van de groep derdelanders uit Oekraïne is inmiddels een asielprocedure gestart in Nederland. Derdelanders uit Oekraïne die besluiten geen asiel (of een reguliere verblijfsstatus) aan te vragen, hebben vanaf 4 maart 2024 geen recht meer op verblijf in Nederland en zijn daarom verplicht om Nederland te verlaten.

Werkautorisatie

Bedrijven in Nederland die op dit moment derdelanders uit Oekraïne met een verblijfsrecht tot 4 maart 2024 in dienst hebben, zullen vóór deze datum moeten beoordelen of een reguliere verblijfsstatus aangevraagd kan worden ter voorkoming van verlies van de werkautorisatie van de werknemer.

Het is belangrijk om te weten dat de werkautorisatie van de werknemer verloren gaat bij het aanvragen van verblijfsrecht op basis van asiel. Indien de Nederlandse autoriteiten hun huidige beleid ten aanzien van de tewerkstelling van asielzoekers blijven handhaven, mogen deze derdelanders hun werk pas weer hervatten na een minimale periode van 6 maanden na registratie van hun asielaanvraag. Er is een tewerkstellingsvergunning nodig om te kunnen werken na deze periode van 6 maanden.

Om deze reden worden Nederlandse werkgevers die derdelanders uit Oekraïne in dienst hebben dringend geadviseerd om de alternatieve verblijfsopties voor deze specifieke groep werknemers te verkennen. Deze derdelanders kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor andere verblijfsstatussen waarmee ze hun werkautorisatie in Nederland kunnen behouden.