"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

De versobering 30%-regeling is een feit, of toch niet?

Eind 2023 is het Belastingplan 2024 door de Eerste Kamer goedgekeurd, inclusief de wijzigingen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat de versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024 in zou gaan.

De maximale periode voor de 30%-regeling blijft 5 jaar, echter ten hoogste 20 maanden met 30% voordeel. Daarna geldt voor 20 maanden een 20%-regeling en in de 20 maanden daarna nog een 10%-regeling.

Daarnaast wordt de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft per 1 januari 2025. Dit betekent dat de werknemer met een 30%-regeling per 1 januari 2025 inkomstenbelasting zal moeten betalen in Box 2 en Box 3 als binnenlands belastingplichtige. Een extra voordeel dat dus wordt afgeschaft.

Overgangsrecht

Voor bestaande gevallen is er overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt voor werknemers met een 30%-regeling die is toegepast in het laatste tijdvak van 2023. Voor deze werknemers zal de 30/20/10%-regeling niet van toepassing zijn en kan gedurende de looptijd van de beschikking maximaal 30% toegepast worden. Hiernaast wordt voor deze groep de partiële buitenlandse belastingplicht pas afgeschaft per 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2025. Indien de toepassing van de 30%-regeling ondertussen overigens wordt verbroken, geldt de overgangsregeling niet meer.

Weerstand

Er was veel weerstand in de Eerste Kamer over de versobering van de 30%-regeling. De Eerste Kamer heeft dan ook het Belastingplan 2024 in de huidige staat goedgekeurd, maar heeft geadviseerd om in het Belastingplan 2025 deze versobering terug te draaien.

Dit biedt enige hoop, maar brengt ook een onvoorspelbaarheid mee, die je als werkgever en expat liever niet hebt.