"Breng je organisatie verder"
SLUIT MENU

De nieuwe huurwet zal het huisvesten van internationals er niet makkelijker op maken

De nieuwe huurwet is aangenomen in de Tweede Kamer. Rob den Boer van Eastwing verwacht dat HR-professionals hun internationale werknemers moeilijker kunnen huisvesten.

De Wet betaalbare huur is op 25 april aangenomen door de Tweede Kamer en naar verwachting is er genoeg steun voor de nieuwe wet in de Eerste Kamer. De wet belooft een aanzienlijke verandering in de Nederlandse huurmarkt. Welke gevolgen heeft de nieuwe regeling voor HR-professionals die internationale werknemers huisvesten? En welke loonontwikkelingen vloeien er mogelijk uit voort?

Uitdagingen in huisvesting

Het doel van de Wet betaalbare huur is extreem hoge huren tegengaan door een nieuwe gereguleerde middenhuursector te introduceren. De wet regelt vaste huurprijzen voor middeldure huurwoningen. De invoering brengt een dubbele uitdaging mee voor HR-professionals in internationale bedrijven.

Aan de ene kant zou de regelgeving de huurprijzen in de middenhuursector kunnen stabiliseren en zelfs verlagen. Dat lijkt op het eerste gezicht positief voor expats die tijdelijke of permanente huisvesting zoeken in Nederland.

Aan de andere kant kan de regelgeving leiden tot een afname in het aanbod van huurwoningen, zoals sommige partijen waarschuwen. Die signalen bereiken ook Rob den Boer, directeur van Eastwing: “Vanuit Eastwing helpen wij dagelijks internationale werknemers bij het vinden van tijdelijke en permanente huisvesting. Wij gebruiken hiervoor de gebruikelijke bronnen, maar ook een groot netwerk van makelaars en beheerders die namens particuliere beleggers woningen verhuren. Vanuit dit netwerk krijgen wij steeds meer signalen dat particuliere beleggers hun woningen te koop aanbieden, omdat ze door de nieuwe regelgeving veelal hun huur fors moeten gaan verlagen. Bij een rendement op verhuur van 3% of lager zoeken ze liever naar alternatieve beleggingsvormen. Je zou dan verwachten dat dit een positief effect heeft. Niets is minder waar. Deze woningen worden namelijk verkocht. En het aanbod aan huurwoningen in het lagere segment wordt hierdoor alleen maar kleiner. Dit zorgt voor meer vraag dan aanbod. Een alternatief is een woning kopen, maar niet iedere internationale werknemer wil of kan dat.”

De verwachting is dat de verkoop van huurwoningen door (particuliere) beleggers kan leiden tot schaarste aan kwalitatief goede woonruimte in populaire expatregio’s als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit bemoeilijkt de plaatsing van internationale werknemers.  

Effecten op lonen

Rob den Boer verwacht dat de huren in het midden en hogere huursegment (vrije sector), door het kleinere aanbod en de toenemende vraag alleen maar zullen stijgen. Daarnaast kunnen de stijgende huurprijzen, zelfs binnen de nieuw gereguleerde kaders, indirecte effecten hebben op de looneisen van werknemers, zo voorspelt hij.

“Wanneer de kosten van levensonderhoud stijgen, zien werknemers zich vaak genoodzaakt hogere salarissen te vragen om hun levensstandaard te handhaven. Voor HR-professionals betekent dit een uitdaging tussen enerzijds het aantrekken van talent en anderzijds het beheersen van loonkosten. Vooral in sectoren waar de vraag naar hooggekwalificeerd internationaal personeel hoog is, zal dit voor HR-professionals extra werk opleveren en creativiteit vragen.”

Fiscaal gezien is er een mogelijkheid belastingvrij een verhuiskostenvergoeding te verstrekken. Daarnaast is de 30%-regeling natuurlijk van belang voor internationale werknemers, maar ook die regeling staat politiek ter discussie.

Wat adviseert Den Boer aan HR-afdelingen? “Zij zouden zich proactief kunnen opstellen in het anticiperen op woonbehoeften van internationale werknemers en alternatieve oplossingen overwegen. Denk aan bedrijfshuisvesting of tijdelijke verblijfsoplossingen tijdens de eerste maanden van het verblijf. Daarnaast is het een optie de internationale werknemer tijdelijk tegemoet te komen met een extra vergoeding om de hoge huren te compenseren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *